Bài 6 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 6 trang 76 VBT toán 6 tập 1. a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0 ...

Đề bài

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

\(2, -17, 5, 1, -2, 0.\)

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

\(-101, 15, 0, 7, -8, 2001.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0.\)

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0.\)

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên \(2, -17, 5, 1, -2, 0\) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(-17, -2, 0, 1, 2, 5.\)                      

b) Các số nguyên \(-101, 15, 0, 7, -8, 2001\) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

\(2001, 15, 7, 0, -8, -101.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài