Bài 6 trang 76 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

\(2, -17, 5, 1, -2, 0.\)

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

\(-101, 15, 0, 7, -8, 2001.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0.\)

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0.\)

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên \(2, -17, 5, 1, -2, 0\) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(-17, -2, 0, 1, 2, 5.\)                      

b) Các số nguyên \(-101, 15, 0, 7, -8, 2001\) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

\(2001, 15, 7, 0, -8, -101.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.