CHƯƠNG 2: GÓC

Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu
Phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 93, 94 VBT toán 6 tập 2. Cho hình vẽ 1. Hãy điền vào chỗ trống : (A) Nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng bờ a chứa hai ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 1 trang 94 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. a) Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai...

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 2 trang 94, 95 VBT toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a...

Xem lời giải

Bài 3 trang 95 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 3 trang 95 VBT toán 6 tập 2. Gọi M là điểm nằm giữa hai điểm A, B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OM. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 4 trang 96 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. a) Tại sao tia OC nằm giữa hai tia OA, OB...

Xem lời giải

Bài 5 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 5 trang 96, 97 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 5, ba điểm A, B, C thẳng hàng. a) Gọi tên hai tia đối nhau. b) Vì sao tia BD nằm giữa hai tia BA, BC. c) Vì sao tia BE nằm giữa hai tia BA, BC...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 2 trang 97 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 2 trang 97 VBT toán 6 tập 2. Hãy nêu một số hình ảnh của góc, của góc bẹt...

Xem lời giải

Bài 6 trang 98 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 6 trang 98 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau : a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ... Điểm O là ... Hai tia Ox, Oy là ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 98 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 7 trang 98 VBT toán 6 tập 2. Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 98 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 8 trang 98, 99 VBT toán 6 tập 2. Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?...

Xem lời giải

Bài 9 trang 99 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 9 trang 99 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau : Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia...

Xem lời giải

Bài 10 trang 99 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 10 trang 99 VBT toán 6 tập 2. Vẽ bốn tia chung gốc Ax, Ay, Az, At. Có bao nhiêu góc tất cả ? Hãy kể tên các góc được tạo thành ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 3 trang 100 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 3 trang 100 VBT toán 6 tập 2. Hãy nói cách sử dụng thước đo góc để đo góc xOy...

Xem lời giải

Bài 11 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 11 trang 101 VBT toán 6 tập 2. Đo và so sánh ba góc I, K, L ở hình 10...

Xem lời giải

Bài 12 trang 101 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 12 trang 101 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 11. a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt. b) Dùng góc vuông của ê ke để kiểm tra lại kết quả. c) Dùng thước đo góc, tìm số đo mỗi góc...

Xem lời giải

Bài 13 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 13 trang 102 VBT toán 6 tập 2. Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc...

Xem lời giải

Bài 14 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 14 trang 102 VBT toán 6 tập 2. Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là 0 độ. Tìm số đo của góc tạo...

Xem lời giải

Bài 15 trang 102 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 102, 103 VBT toán 6 tập 2. Thực hiện phép đo và đoán nhận các cặp góc bằng nhau trong hình 12. Đánh dấu giống nhau cho những góc bằng nhau trên hình vẽ...

Xem lời giải

Phần câu hỏi bài 4 trang 104 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 4 trang 104 VBT toán 6 tập 2. Cho hình 13. Đẳng thức ...

Xem lời giải

Bài 16 trang 104 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 104 VBT toán 6 tập 2. Hình 15 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', góc xOy bằng 120 độ. Tính góc yOy'...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác