Bài 2 trang 94 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 2 trang 94, 95 VBT toán 6 tập 2. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A, B, C. a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a...

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ  đường thẳng a cắt các đoạn thẳng AB, AC và không đi qua A,B,C.

a) Gọi tên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a.

b) Đoạn thẳng BC có cắt đường thẳng a hay không? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.

Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi là hai nửa mặt phẳng đối nhau. 

Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Lời giải chi tiết

a) • Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(A\) (ta gọi đây là nửa mặt phẳng (I)).

• Nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(B\) (ta gọi đây là nửa mặt phẳng (II).)

• Nửa mặt phẳng (II) còn được gọi là : nửa mặt phẳng bờ \(a\) chứa điểm \(C\), hoặc nửa mặt phẳng bờ \(a\) không chứa điểm \(A;B\).

• Cũng thế, có thể gọi nửa mặt phẳng (I) theo cách khác.

b) Ta thấy : Đoạn thẳng \(BC\) không cắt đường thẳng \(a.\)

Lí giải như sau : Cả hai đoạn thẳng \(BA,\,CA\) đều cắt đường thẳng \(a\), nên nếu \(A\) ở nửa mặt phẳng (I) thì hai điểm \(C,\,B\) cùng ở trên nửa mặt phẳng (II) ((II) là nửa mặt phẳng đối của nửa mặt phẳng (I)). Do đó đoạn thẳng \(BC\) không cắt đường thẳng \(a\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Nửa mặt phẳng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài