Bài 4 trang 96 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 4 trang 96 VBT toán 6 tập 2. Cho hai tia OA, OB không đối nhau. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. a) Tại sao tia OC nằm giữa hai tia OA, OB...

Đề bài

Cho hai tia \(OA,OB\) không đối nhau. Gọi \(C\) là điểm nằm giữa \(A\) và \(B.\) Vẽ điểm \(D\) sao cho \(B\) nằm giữa \(A\) và \(D.\)

a) Tại sao tia \(OC\) nằm giữa hai tia \(OA,OB?\)

b) Tại sao tia \(OD\) không nằm giữa hai tia \(OA,OB?\)

c) Tia \(OB\) nằm giữa hai tia nào ? Vì sao ?

d) Tia \(OA\) không nằm giữa hai tia nào ? Vì sao ?

Giải. Chú ý câu c) có hai đáp án và câu d) có ba đáp án.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách chứng minh tia nằm giữa hai tia : Cho ba tia chung gốc \(Ox, Oy, Oz;\) lấy \(A \in Ox;B \in Oy\,(A,B \ne O)\), nếu \(Oz\) cắt đoạn \(AB\) tại một điểm nằm giữa \(A\) và \(B\) thì \(Oz\) nằm giữa hai tia \(Ox, Oy.\)

Lời giải chi tiết

a) Tia \(OC\) nằm giữa hai tia \(OA, OB\) vì tia \(OC\) cắt đoạn \(AB\) tại điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\).

b) Tia \(OD\) không nằm giữa hai tia \(OA, OB\) vì tia \(OD\) không cắt đoạn \(AB\).

c) Tia \(OB\) nằm giữa hai tia \(OC\) và \(OD\) vì \(OB\) cắt đoạn \(CD\) tại điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(C\) và \(D\).

    Tia \(OB\) nằm giữa hai tia \(OA\) và \(OD\) vì \(OB\) cắt đoạn \(AD\) tại điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(D\).

d) Tia \(OA\) không nằm giữa hai tia \(OC, OB\) vì tia \(OA\) không cắt đoạn thẳng \(CB\).

    Tia \(OA\) không nằm giữa hai tia \(OC, OD\) vì tia \(OA\) không cắt đoạn thẳng \(CD\).

    Tia \(OA\) không nằm giữa hai tia \(OB, OD\) vì tia \(OA\) không cắt đoạn thẳng \(BD\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1. Nửa mặt phẳng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài