Bài 5 trang 75 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 5 trang 75 VBT toán 6 tập 1. Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Đề bài

Tìm số đối của: \(+2, 5, -6, -1, -18.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đối của số \(a\) là số \(- a\) và ngược lại số đối của số \(- a\) là số \(a.\) 

Lưu ý: số đối của \(0\) chính là \(0\).

Lời giải chi tiết

Số đối của \(+2, 5, -6, -1, -18\) lần lượt là \(- 2;- 5;6;1;18.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí