Phần câu hỏi bài 9 trang 92, 93 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 9 trang 92, 93 VBT toán 6 tập 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định sai: (A) Nếu a = b thì a + c = b + c...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 23.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định sai:

(A) Nếu \(a = b\) thì \(a + c = b + c.\)

(B) Nếu \(a = b\) thì \(a - c = b - c\)

(C) Nếu \(a + c = b + c\) thì \(a = b\)

(D) Nếu \(ac = bc\) thì \(a = b.\)

Phương pháp giải:

Với mọi số nguyên \(a, b, c\) ta có:

Nếu \(a = b\) thì \(a + c = b + c\).

Nếu \(a + c = b + c\) thì \(a = b\).

Nếu \(a = b\) thì \(b = a\).

Lời giải chi tiết:

 Chọn D.

Vì nếu \(c = 0\) thì ta không thể suy ra \(a = b.\) Ví dụ: \(1.0 = \left( { - 2} \right).0\) trong đó \(1 \ne \left( { - 2} \right).\)

Câu 24.

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng:

(A) Giá trị lớn nhất của biểu thức \(2008 - |x + 1|\) là \(2008\).

(B) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \(|x + 10| + 2008\) là \(10\).

(C) \(|x + 10| = x + 10\) khi \(x \ge  - 10.\)

(D) \(|x - 10| = x - 10\) khi \(x \ge 10.\)

Phương pháp giải:

 \(|x| \ge 0\) với mọi \(x \in \mathbb{Z}.\)

\(|x| = x\) nếu \(x \ge 0\)

\(|x| =  - x\) nếu \(x < 0.\)

Lời giải chi tiết:

 +) Ta có \(|x + 1| \ge 0\) với mọi \(x \in \mathbb{Z}\) do đó \(2008 - |x + 1| \le 2008\)

Vậy \(2008 - |x + 1|\) có giá trị lớn nhất là \(2008\).

+) Ta có \(|x + 10| \ge 0\) với mọi \(x \in \mathbb{Z}\) do đó \(|x + 10| + 2008 \ge 2008\)

Vậy \(|x + 10| + 2008\) có giá trị nhỏ nhất là \(2008\).

+) \(|x + 10| = x + 10\) nếu \(x + 10 \ge 0 \Rightarrow x \ge  - 10.\)

+) \(|x - 10| = x - 10\) nếu \(x - 10 \ge 0 \Rightarrow x \ge 10.\)

Vậy các khẳng định đúng là A, B, C.

Câu 25.

Điền số thích hợp vào chỗ trống (…):

\(\begin{array}{l}(A)\,25 - x = 15 - \left( { - 10} \right) \Rightarrow x = ...\\(B)\,1225 - 85 = 15 - \left( { - x} \right) + 1240 \Rightarrow x = ...\\(C)\, - 109 - \left( {205 - 399} \right) - x = 105 - 555 \Rightarrow x = ...\\(D)\,x - 2008 = 1999 - \left( { - 9 + 2008} \right) \Rightarrow x = ...\end{array}\)

Phương pháp giải:

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu \("+"\) đổi thành dấu \("-"\) và dấu \("-"\) thành dấu \("+".\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}(A)\,25 - x = 15 - \left( { - 10} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,25 - x = 15 + 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,25 - x = 25\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - x = 25 - 25\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - x = 0\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0\\(B)\,1225 - 85 = 15 - \left( { - x} \right) + 1240\\\,\,\,\,\,\,\,\,1140 = 15 + x + 1240\\\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,1140 - 15 - 1240\\\,\,\,\,\,\,\,\,x =  - 115\\(C)\, - 109 - \left( {205 - 399} \right) - x = 105 - 555\\\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 109 - \left( { - 194} \right) - x =  - 450\\\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 109 + 194 - x =  - 450\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,85 - x =  - 450\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - x =  - 450 - 85\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - x =  - 535\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,535\\(D)\,x - 2008 = 1999 - \left( { - 9 + 2008} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 2008 = 1999 - 1999\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 2008 = 0\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 0 + 2008\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 2008\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí