Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Đội văn nghệ của một trường có \(48\) nam và \(72\) nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ?

Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tổ chính là ƯCLN của \(48\) và \(72.\)

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

Lời giải chi tiết

Vì số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ nhiều nhất nên số tổ là \(ƯCLN (48, 72)\).

Phân tích \(48\) và \(72\) ra thừa số nguyên tố:

\(48 = 2^4.  3\)

\(72 = 2^3. 3^2\) 

\(ƯCLN (48, 72) = 2^3. 3 = 24\).

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành \(24\) tổ.

Khi đó mỗi tổ có số nam là \(48: 24 =2\) (người), có số nữ là \(72: 24 = 3\) (người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.