Bài 86 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 86 trang 60 VBT toán 6 tập 1. Đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn ...

Đề bài

Đội văn nghệ của một trường có \(48\) nam và \(72\) nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ?

Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tổ chính là ƯCLN của \(48\) và \(72.\)

Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước như sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm

Lời giải chi tiết

Vì số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ nhiều nhất nên số tổ là \(ƯCLN (48, 72)\).

Phân tích \(48\) và \(72\) ra thừa số nguyên tố:

\(48 = 2^4.  3\)

\(72 = 2^3. 3^2\) 

\(ƯCLN (48, 72) = 2^3. 3 = 24\).

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành \(24\) tổ.

Khi đó mỗi tổ có số nam là \(48: 24 =2\) (người), có số nữ là \(72: 24 = 3\) (người).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Ước chung lớn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài