Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 6 - Đề số 1


Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Điền vào chỗ trống:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình …

Câu 2 (3 điểm) Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(4 cm\) và đoạn thẳng \(CD\) dài \(3cm\) cùng nhận \(I\) làm trung điểm.

Câu 3 (4 điểm) Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(6cm\). Trên tia \(AB\) lấy điểm \(M\) sao cho \(AM = 3cm\).

a) Điểm \(M\) có nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) không? Vì sao?

b) So sánh \(AM\) và \(MB\).

c) \(M\) có là trung điểm của \(AB\) không?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương pháp:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình gồm điểm \(A\), điểm \(B\) và tất cả các điểm nằm giữa \(A\) và \(B\).

Lời giải:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình gồm điểm \(A\), điểm \(B\) và tất cả các điểm nằm giữa \(A\) và \(B\).

Câu 2:

Phương pháp:

Dùng thước thẳng có vạch chia đơn vị để vẽ.

Lời giải:

- Lấy điểm \(A\) bất kì, vẽ tia \(Ax\).

- Đặt thước thẳng sao cho mép thước nằm trên tia \(Ax\), vạch \(4\) (cm) cho ta điểm \(B\), vạch \(2\) (cm) cho ta điểm \(I\), vạch \(0,5\) (cm) cho ta điểm \(C\), vạch \(3,5\) (cm) cho ta điểm \(D\).

Ta được \(I\) là trung điểm của \(AB\) và \(CD\).

Câu 3:

Phương pháp:

- \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) ta có: \(AM + MB = AB.\)

- Trung điểm \(M\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B\).

Lời giải:

a) Trên tia \(AB\) có \(AM < AB\,\,\left( {3cm < 6cm} \right)\) nên \(M\) nằm giữa \(A, B.\)

b) Vì \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}AM + MB = AB\\ \Rightarrow MB = AB - AM\\ \Rightarrow MB = 6 - 3 = 3\,cm.\end{array}\)

Vậy \(AM = MB\,\left( { = 3cm} \right).\)

c) \(M\) là trung điểm của \(AB\) vì \(M\) nằm giữa \(A, B\) và \(AM = MB.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.