Đề kiểm tra 45 phút chương 1 phần Hình học 6 - Đề số 1


Giải đề kiểm tra 45 phút chương 1: Đoạn thẳng đề số 1 trang 149 VBT lớp 6 tập 1 có đáp án, lời giải chi tiết kèm phương pháp giải đầy đủ tất cả các bài

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Điền vào chỗ trống:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình …

Câu 2 (3 điểm) Vẽ đoạn thẳng \(AB\) dài \(4 cm\) và đoạn thẳng \(CD\) dài \(3cm\) cùng nhận \(I\) làm trung điểm.

Câu 3 (4 điểm) Cho đoạn thẳng \(AB\) dài \(6cm\). Trên tia \(AB\) lấy điểm \(M\) sao cho \(AM = 3cm\).

a) Điểm \(M\) có nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) không? Vì sao?

b) So sánh \(AM\) và \(MB\).

c) \(M\) có là trung điểm của \(AB\) không?

LG câu 1

Phương pháp:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình gồm điểm \(A\), điểm \(B\) và tất cả các điểm nằm giữa \(A\) và \(B\).

Lời giải:

Đoạn thẳng \(AB\) là hình gồm điểm \(A\), điểm \(B\) và tất cả các điểm nằm giữa \(A\) và \(B\).

LG câu 2

Phương pháp:

Dùng thước thẳng có vạch chia đơn vị để vẽ.

Lời giải:

- Lấy điểm \(A\) bất kì, vẽ tia \(Ax\).

- Đặt thước thẳng sao cho mép thước nằm trên tia \(Ax\), vạch \(4\) (cm) cho ta điểm \(B\), vạch \(2\) (cm) cho ta điểm \(I\), vạch \(0,5\) (cm) cho ta điểm \(C\), vạch \(3,5\) (cm) cho ta điểm \(D\).

Ta được \(I\) là trung điểm của \(AB\) và \(CD\).

LG câu 3

Phương pháp:

- \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) ta có: \(AM + MB = AB.\)

- Trung điểm \(M\) của đoạn thẳng \(AB\) là điểm nằm giữa \(A, B\) và cách đều \(A, B\).

Lời giải:

a) Trên tia \(AB\) có \(AM < AB\,\,\left( {3cm < 6cm} \right)\) nên \(M\) nằm giữa \(A, B.\)

b) Vì \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\) nên ta có:

\(\begin{array}{l}AM + MB = AB\\ \Rightarrow MB = AB - AM\\ \Rightarrow MB = 6 - 3 = 3\,cm.\end{array}\)

Vậy \(AM = MB\,\left( { = 3cm} \right).\)

c) \(M\) là trung điểm của \(AB\) vì \(M\) nằm giữa \(A, B\) và \(AM = MB.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Ôn tập chương 1 - Đoạn thẳng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài