Bài 92 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải bài 92 trang 64 VBT toán 6 tập 1. Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau...

Đề bài

Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ \(10\) ngày lại trực nhật, Bách cứ \(12\) ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta phải đi tìm BCNN của hai số \(10, 12\) để tìm được sau ít nhất bao nhiêu ngày thì \(2\) bạn cùng trực nhật.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Gọi số ngày phải tìm là \(a\,(a\in \mathbb N^*)\). Vì \(a\) là số nhỏ nhất khác \(0\) chia hết cho \(10\) và \(12\) nên \(a\) là \(BCNN(10,12)\).

Phân tích \(10\) và \(12\) ra thừa số nguyên tố:

\(10 = 2 . 5\)

\(12 = 2^2. 3\)

\(BCNN (10, 12) = 2^2.3.5 = 60\).

Vậy sau ít nhất \(60\) ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 18. Bội chung nhỏ nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài