Bài 92 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ \(10\) ngày lại trực nhật, Bách cứ \(12\) ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta phải đi tìm BCNN của hai số \(10, 12\) để tìm được sau ít nhất bao nhiêu ngày thì \(2\) bạn cùng trực nhật.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi số ngày phải tìm là \(a\,(a\in \mathbb N^*)\). Vì \(a\) là số nhỏ nhất khác \(0\) chia hết cho \(10\) và \(12\) nên \(a\) là \(BCNN(10,12)\).

Phân tích \(10\) và \(12\) ra thừa số nguyên tố:

\(10 = 2 . 5\)

\(12 = 2^2. 3\)

\(BCNN (10, 12) = 2^2.3.5 = 60\).

Vậy sau ít nhất \(60\) ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.