Bài 93 trang 64 Vở bài tập toán 6 tập 1


Đề bài

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội \(I\) phải trồng \(8\) cây, mỗi công nhân đội \(II\) phải trồng \(9\) cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ \(100\) đến \(200\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về bài toán tìm BC của \(8\) và \(9\) thông qua tìm BCNN của chúng

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1\), ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Gọi số cây mỗi đội phải trồng là \(a\) \((a\in \mathbb N^*)\). Vì \(a\, \vdots \,8\,,\,a\, \vdots \,9\) nên \(a\in BC(8,9)\). Mặt khác \(100 \le a \le 200\).

Phân tích \(8\) và \(9\) ra thừa số nguyên tố:

\(8=2^3\)

\(9=3^2\) 

\(BCNN (8, 9) = 2^3.3^2=72\).

Số \(a\) là bội của \(72\) và \(100 \le a \le 200\) nên \(a=144\)

Vậy số cây mỗi đội phải trồng là \(144\) cây.

Chú ý: \(B(72)=\{0;72;144;216;...\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.