Bài 71 trang 65 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Áp dụng tính chất các phép tính và quy tắc dấu ngoặc để tính giá trị các biểu thức sau:

\(\displaystyle A = 11{3 \over {13}} - \left( {2{4 \over 7} + 5{3 \over {13}}} \right)\)

\(\displaystyle B = \left( {6{4 \over 9} + 3{7 \over {11}}} \right) - 4{4 \over 9}\)

\(\displaystyle C = {{ - 5} \over 7}.{2 \over {11}} + {{ - 5} \over 7}.{9 \over {11}} + 1{5 \over 7}\)

\(\displaystyle D = 0,7.2{2 \over 3}.20.0,375.{5 \over {28}}\)

\(\displaystyle E = \left( { - 6,17 + 3{5 \over 9} - 2{{36} \over {97}}} \right)\)\(\displaystyle .\left( {{1 \over 3} - 0,25 - {1 \over {12}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để tính toán hợp lý các phép tính.

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle A = 11{3 \over {13}} - \left( {2{4 \over 7} + 5{3 \over {13}}} \right) \)\( \displaystyle = 11{3 \over {13}} - {2{4 \over 7} - 5{3 \over {13}}} \)\( \displaystyle = \left( {11{3 \over {13}} - 5{3 \over {13}}} \right) - 2{4 \over 7}\) 

\( \displaystyle = 6 - 2{4 \over 7} =5{7 \over 7}  -2 {{4} \over 7}\)\( \displaystyle =3{3 \over 7}\)

\( \displaystyle B = \left( {6{4 \over 9} + 3{7 \over {11}}} \right) - 4{4 \over 9} \)\( \displaystyle = \left( {6{4 \over 9} - 4{4 \over 9}} \right) + 3{7 \over {11}}\)

\( \displaystyle = 2 + 3+{{7} \over {11}} =  5{7 \over {11}}\)

\( \displaystyle C = {{ - 5} \over 7}.{2 \over {11}} + {{ - 5} \over 7}.{9 \over {11}} + 1{5 \over 7} \)\( \displaystyle = {{ - 5} \over 7}.\left( {{2 \over {11}} + {9 \over {11}}} \right) + 1{5 \over 7}\)

\( \displaystyle = {{ - 5} \over 7}.1 + 1{5 \over 7} = {{ - 5} \over 7}+1 + {{5} \over 7} \)\(= 1\)

\( \displaystyle D = 0,7.2{2 \over 3}.20.0,375.{5 \over {28}} \) \( \displaystyle = {7 \over {10}}.{8 \over 3}.20.{{3} \over {8}}.{5 \over {28}} \)  \( = \dfrac{7}{{10}}.\dfrac{8}{3}.20.\dfrac{3}{8}.\dfrac{5}{{28}}\)

\( = \left( {\dfrac{7}{{10}}.20} \right).\left( {\dfrac{8}{3}.\dfrac{3}{8}} \right).\dfrac{5}{{28}}\)\( = 7.2.1.\dfrac{5}{28}=\dfrac{5}{2}=2\dfrac{1}{2}\)

\( \displaystyle E = \left( { - 6,17 + 3{5 \over 9} - 2{{36} \over {97}}} \right)\)\( \displaystyle.\left( {{1 \over 3} - 0,25 - {1 \over {12}}} \right)\)

\( \displaystyle= \left( { - 6,17 + 3{5 \over 9} - 2{{36} \over {97}}} \right)\)\( \displaystyle.\left( {{1 \over 3} -{1 \over 4} - {1 \over {12}}} \right)\)

\( \displaystyle= \left( { - 6,17 + 3{5 \over 9} - 2{{36} \over {97}}} \right)\)\( \displaystyle.\left( {{4 \over 12} -{3 \over 12} - {1 \over {12}}} \right)\)

\( \displaystyle= \left( { - 6,17 + 3{5 \over 9} - 2{{36} \over {97}}} \right).0\) 

\(=0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.