Bài 69 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 69 trang 63, 64 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}}\);

b) \( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2}\);

c) \( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}}\); 

d) \( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Qui đồng mẫu các phân số

Bước 2: Cộng trừ các tử số và giữ nguyên mẫu số

Bước 3: Rút gọn phân số (nếu có thể)

Lời giải chi tiết

a) \( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}} ={1.8 \over 24} + {3.3 \over 24} - {7.2 \over {24}}\)\( \displaystyle = {{8 + 9 - 14} \over {24}} = {3 \over {24}} = {1 \over 8}\);

b) \( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2} ={{ - 3.4} \over {56}} + {5.7 \over 56} - {1.28 \over 56} \)\( \displaystyle =  {{ - 12 + 35 - 28} \over {56}} = {{ - 5} \over {56}}\);

c) \( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}} ={1.9 \over 36} - {2.12 \over 36} - {{11.2} \over {36}}\)\( \displaystyle =  {{9 - 24 - 22} \over {36}} = {{ - 37} \over {36}}\);

d) \( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8} \)\( \displaystyle = \dfrac{1.78}{{312}} + \dfrac{{5.26}}{{312}} - \dfrac{{1.24}}{{312}} - \dfrac{{7.39}}{{312}}\) \( \displaystyle = {{78 + 130 - 24 - 273} \over {312}}\)\( \displaystyle = {{ - 89} \over {312}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài