Bài 73 trang 66 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 73 trang 66, 67 VBT toán 6 tập 2. Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán...

Đề bài

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

a) \(39 . 47 = 1833; \)

b) \(15,6 . 7,02 = 109,512;\)

c) \(1833 . 3,1 = 5682,3; \)

d) \(109,512 . 5,2 = 569,4624.\)

\((3,1 . 47) . 39 =\square\)

\((15,6 . 5,2) . 7,02 =\square\)

\(5682,3  : (3,1 . 47) =\square\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân để tìm ra đáp án.

Lời giải chi tiết

• \((3,1 . 47) . 39 = 3,1 . (47 . 39)\) (tính chất kết hợp)

\(= 3,1 . 1833\) (theo a))

\(= 5682,3\) (theo c)).

• \((15,6 . 5,2) . 7,02\) \(= (15,6 . 7,02) .5,2\) (tính chất giao hoán và kết hợp)

\(=  109,512 . 5,2\) (theo b))

\(=  569,4624\) (theo d))

• \(5682,3  : (3,1 . 47)\) \(= (5682,3 : 3,1)  : 47\) (chia cho một tích)

\(= 1833 : 47\) (theo c))

\(= 49\) (theo a))

Vì thế không cần tính toán, ta có thể điền ngay các số thích hợp vào ô trống.

\((3,1 . 47) . 39 = 5682,3.\)

\((15,6 . 5,2) . 7,02\) \(= 569,4624.\)

\(5682,3: (3,1 . 47) = 39\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài