Bài 27 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn các phân số:

a) \(\dfrac{7}{21}+\dfrac{9}{-36}\) ;           b) \(\dfrac{-12}{18}+\dfrac{-21}{35}\) ;

c) \(\dfrac{-3}{21}+\dfrac{6}{42}\) ;             d) \(\dfrac{-18}{24}+\dfrac{15}{21}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Rút gọn phân số rồi thực hiện phép cộng các phân số thu được.

+ Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

+ Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta quy đồng mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& a){7 \over {21}} + {9 \over { - 36}} =  {1 \over 3} + {1 \over -4}\cr& = {1 \over 3} + {-1 \over 4}= {1.4 \over 3.4} + {(-1).3 \over 4.3}  \cr&= {4 \over {12}} + {-3 \over {12}} = {4+(-3) \over {12}} = {1 \over {12}}. \cr 
& b){{ - 12} \over {18}} + {{ - 21} \over {35}} = {{ - 2} \over 3} + {{ - 3} \over 5} \cr& = {{ - 2.5} \over 3.5} + {{ - 3.3} \over 5.3}= {{ - 10} \over {15}} + {{ - 9} \over {15}}\cr& = {{ - 10 + (-9)} \over {15}}  = {{ - 19} \over {15}}. \cr 
& c){{ - 3} \over {21}} + {6 \over {42}} = {{ - 1} \over 7} + {1 \over 7}\cr& =  {{ - 1+1} \over {7}}=  {{0} \over {7}}= 0. \cr 
& d){{ - 18} \over {24}} + {{15} \over {-21}} = {{ - 3} \over 4} + {5 \over -7}\cr& = {{ - 3} \over 4} + {-5 \over 7}={{ - 3.7} \over 4.7} + {-5.4 \over 7.4}\cr&= {{ - 21} \over {28}} + {{-20} \over {28}}= {{ - 21+(-20)} \over {28}}   \cr&= {{ - 41} \over {28}}. \cr} \) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.