Phần câu hỏi bài 7 trang 30 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 7 trang 30 VBT toán 6 tập 2. Kết quả của phép cộng -7/6 + 17/72 là ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 19

Kết quả của phép cộng \(\dfrac{{ - 7}}{6} + \dfrac{{17}}{{72}}\) là :

(A) \(\dfrac{{ - 4}}{6};\)                  (B) \(\dfrac{{ - 67}}{{72}};\)

(C) \(\dfrac{{ - 85}}{{72}};\)                (D) \(\dfrac{{101}}{{72}}.\)

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu hai phân số.

- Cộng các tử và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{ - 7}}{6} + \dfrac{{17}}{{72}} = \dfrac{{ - 84}}{{72}} + \dfrac{{17}}{{72}} = \dfrac{{ - 67}}{{72}}\)

Chọn B.

Câu 20

Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng :

Phương pháp giải:

- Quy đồng mẫu hai phân số.

- Cộng các tử và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{{11}} + \dfrac{1}{{33}} = \dfrac{9}{{33}} + \dfrac{1}{{33}} = \dfrac{{10}}{{33}}\)(A nối với 3)

\(\dfrac{6}{{25}} + \dfrac{3}{{ - 5}} = \dfrac{6}{{25}} + \dfrac{{ - 15}}{{25}} = \dfrac{{ - 9}}{{25}}\)(B nối với 5)

\(\dfrac{1}{{42}} + \dfrac{1}{{30}} = \dfrac{5}{{210}} + \dfrac{7}{{210}} = \dfrac{{12}}{{210}}\)\( = \dfrac{2}{{35}}\) (C nối với 4)

\(\dfrac{1}{{25}} + \dfrac{8}{{10}} = \dfrac{2}{{50}} + \dfrac{{40}}{{50}} = \dfrac{{42}}{{50}} = \dfrac{{21}}{{25}}\) (D nối với 2)

Câu 21

Phân số \(\dfrac{5}{{21}}\) được viết dưới dạng tổng của hai phân số tối giản cùng mẫu như sau :

(A) \(\dfrac{1}{{21}} + \dfrac{4}{{21}};\)

(B) \(\dfrac{9}{{21}} + \dfrac{{ - 4}}{{21}};\)

(C) \(\dfrac{{10}}{{21}} + \dfrac{{ - 5}}{{21}};\)

(D) \(\dfrac{{13}}{{21}} + \dfrac{{ - 8}}{{21}}.\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án sai.

Phương pháp giải:

- Kiểm tra 4 đáp án đã cho; đáp án đúng có hai phân số cùng mẫu; tổng bằng \(\dfrac{5}{{21}}\) và hai phân số đó đều là tối giản.

- Khoanh vào đáp án sai.

Lời giải chi tiết:

(A) Đúng

(B) Sai vì \(\dfrac{9}{{21}}\) là phân số chưa tối giản.

(C) Đúng

(D) Đúng.

Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.