Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 50 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 50 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 50 trang 52 VBT toán 6 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau ...

Xem chi tiết
Bài 51 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 51 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 51 trang 53 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết
Bài 52 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 52 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 52 trang 53 VBT toán 6 tập 2. Tính diện tích và chu vi khu đất hình chữ nhật có chiều dài ...

Xem chi tiết
Bài 53 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 53 trang 53 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 53 trang 53, 54 VBT toán 6 tập 2. Lúc 6 giờ 50 phút bạn Việt đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 15km/h. Lúc 7 giờ 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc 12km/h...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 12 trang 55 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 12 trang 55 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 12 trang 55 VBT toán 6 tập 2. Điền vào chỗ trống a) Số nghịch đảo của ...

Xem chi tiết
Bài 54 trang 55 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 54 trang 55 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 54 trang 55 VBT toán 6 tập 2. Phân số ...

Xem chi tiết
Bài 55 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 55 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 55 trang 56 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết ...

Xem chi tiết
Bài 56 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 56 trang 56 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 56 trang 56 VBT toán 6 tập 2. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là ...

Xem chi tiết
Bài 57 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 57 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 57 trang 57 VBT toán 6 tập 2. Thực hiện phép chia...

Xem chi tiết
Bài 58 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 58 trang 57 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 58 trang 57, 58 VBT toán 6 tập 2. Tìm x, biết ...

Xem chi tiết
Bài 59 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 59 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 59 trang 58 VBT toán 6 tập 2. Người ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai...

Xem chi tiết
Bài 60 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 60 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 60 trang 58 VBT toán 6 tập 2. Tính ...

Xem chi tiết
Phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 Vở bài tập toán 6 tập 2 Phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải phần câu hỏi bài 13 trang 59, 60 VBT toán 6 tập 2. Nối mỗi dòng ở cột bên trái vói một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng. Hỗn số ...

Xem chi tiết
Bài 61 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 61 trang 60 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 61 trang 60 VBT toán 6 tập 2. So sánh các phân số ...

Xem chi tiết
Bài 62 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 62 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 62 trang 61 VBT toán 6 tập 2. Khi cộng hai hỗn số ...

Xem chi tiết
Bài 63 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 63 trang 61 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 63 trang 61 VBT toán 6 tập 2. Tính giá trị của các biểu thức sau...

Xem chi tiết
Bài 64 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 64 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 64 trang 62 VBT toán 6 tập 2. Thực hiện phép nhân hoặc chia hai hỗn số bằng cách viết hỗn số dưới dạng phân số...

Xem chi tiết
Bài 65 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 65 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 65 trang 62 VBT toán 6 tập 2. Bạn Hoàng làm phép nhân ...

Xem chi tiết
Bài 66 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 66 trang 62 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 66 trang 62, 63 VBT toán 6 tập 2. Khi chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2. Ví dụ...

Xem chi tiết
Bài 67 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2 Bài 67 trang 63 Vở bài tập toán 6 tập 2

Giải bài 67 trang 63 VBT toán 6 tập 2. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay