Bài 60 trang 58 Vở bài tập toán 6 tập 2


Đề bài

Tính: 

a) \( \displaystyle {4 \over 7}:\left( {{2 \over 5}.{4 \over 7}} \right)\)

b) \( \displaystyle {6 \over 7} + {5 \over 7}:5 - {8 \over 9}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng \(1\).

Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\begin{array}{l}
\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\\
a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\,\,\left( {c \ne 0} \right)
\end{array}\) 

Lời giải chi tiết

\( \displaystyle a){4 \over 7}:\left( {{2 \over 5}.{4 \over 7}} \right) \)\(\displaystyle = {4 \over 7}:{8 \over {35}} = {4 \over 7}.{{35} \over 8} ={1.5 \over 1.2}= {5 \over 2}\)

\( \displaystyle b){6 \over 7} + {5 \over 7}:5 - {8 \over 9} \)\(\displaystyle = {6 \over 7} + {5 \over 7}.{1 \over 5} - {8 \over 9} = \left({6 \over 7} + {1 \over 7}\right) - {8 \over 9} \)

\( \displaystyle = 1 - {8 \over 9} = {1 \over 9}\)

Lưu ý

Câu a) có thể giải cách khác 

\(\dfrac{4}{7}:\left( {\dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{4}{7}} \right) = \dfrac{4}{7}:\left( {\dfrac{4}{7} \cdot \dfrac{2}{5}} \right)\)\( = \left( {\dfrac{4}{7}:\dfrac{4}{7}} \right):\dfrac{2}{5} = 1:\dfrac{2}{5} = \dfrac{5}{2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.