Bài 54 trang 55 Vở bài tập toán 6 tập 2


Giải bài 54 trang 55 VBT toán 6 tập 2. Phân số ...

Đề bài

Phân số \(\dfrac{6}{35}\) có thể viết dưới dạng thương của hai  phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn: \(\dfrac{6}{35}=\dfrac{2}{5}.\dfrac{3}{7}=\dfrac{2}{5}:\dfrac{7}{3}\) . Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chúng ta phân tích phân số 6/35 thành tích của hai phân số mà tử mà mẫu đều có một chữ số. Sau đó, lấy một phân số làm số bị chia, phân số còn lại đóng vai trò làm số chia và phép nhân chuyển thành phép chia.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{3.2}}{{7.5}} = \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{7}:\dfrac{5}{2}\)

Lưu ý

Ta có thể tìm tất cả các cách viết như sau:

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{1.6}}{{5.7}} = \dfrac{1}{5} \cdot \dfrac{6}{7} = \dfrac{1}{5}:\dfrac{7}{6};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{1.6}}{{7.5}} = \dfrac{1}{7} \cdot \dfrac{6}{5} = \dfrac{1}{7}:\dfrac{5}{6};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{6.1}}{{5.7}} = \dfrac{6}{5} \cdot \dfrac{1}{7} = \dfrac{6}{5}:\dfrac{7}{1};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{6.1}}{{7.5}} = \dfrac{6}{7} \cdot \dfrac{1}{5} = \dfrac{6}{7}:\dfrac{5}{1};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{2.3}}{{5.7}} = \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{3}{7} = \dfrac{2}{5}:\dfrac{7}{3};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{3.2}}{{7.5}} = \dfrac{3}{7} \cdot \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{7}:\dfrac{5}{2};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{2.3}}{{7.5}} = \dfrac{2}{7} \cdot \dfrac{3}{5} = \dfrac{2}{7}:\dfrac{5}{3};\)

\(\dfrac{6}{{35}} = \dfrac{{3.2}}{{5.7}} = \dfrac{3}{5} \cdot \dfrac{2}{7} = \dfrac{3}{5}:\dfrac{7}{2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 12. Phép chia phân số

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài