Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.92 trang 117 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định các giá trị của m để mỗi hệ bất phương trình sau có nghiệm :

 

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{7x - 2 \ge  - 4x + 19}\\{2x - 3m + 2 < 0}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(m \in \left[ {\dfrac{{64}}{{33}}; + \infty } \right)\)

 

LG b

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{\sqrt 2 x + 1 > x - \sqrt 2 }\\{m + x > 2}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

m ∈ R.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.