Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức :

 

LG a

\(A = {a^2} + {b^2} + ab - 3a - 3b + 2006;\)

 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}A = {\left( {a - 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} + ab - a - b + 2004\\ = {\left( {a - 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} + \left( {a - 1} \right)\left( {b - 1} \right) + 2003\\ = {\left[ {\left( {a - 1} \right) + \dfrac{{b - 1}}{2}} \right]^2} + \dfrac{3}{4}{\left( {b - 1} \right)^2} + 2003 \ge 2003\end{array}\)

Dấu bằng xảy ra khi

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a - 1 + \dfrac{{b - 1}}{2} = 0}\\{b - 1 = 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = 1}\\{b = 1.}\end{array}} \right.\)

Vậy A nhỏ nhất bằng 2003 khi \(a = b = 1.\)

 

LG b

\(B = {a^2} + 2{b^2} - 2ab + 2a - 4b - 12.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(B = {\left( {a - b + 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} - 14 \ge  - 14.\)

Vậy B nhỏ nhất bằng -14 khi \(a = 0, b = 1.\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.