VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 1. Rộn ràng ngày mới VBT Âm nhạc 2 - Chân trời s..

Câu 4 nhạc cụ trang 6 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán thanh phách dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu và thể hiện

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh chọn các hình dán thanh phách vào ô trống (nếu có nhạc cụ), sau đó tạo mẫu và thể hiện (có thể dùng nhạc cụ hoặc vỗ tay)

Lời giải chi tiết

Thể hiện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: