VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3. Vui bước tới trường VBT Âm nhạc 2 - Chân trời..

Câu 2 khám phá trang 11 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nối các phương tiện giao thông có âm thanh phát ra phù hợp với đường nét dưới đây, sau đó, em hãy thể hiện tiếng còi xe theo đường nét đó

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại âm thanh của những phương tiện giao thông dưới đây, sau đó nối âm thanh phù hợp, và thể hiện lại

Lời giải chi tiết


Thể hiện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: