VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 3 nhạc cụ trang 35 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán trai-en-gô dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu gõ và tự thể hiện.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán trai en gô dán vào ô trống để tạo mẫu gõ và thể hiện

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: