Câu 2 khám phá trang 28 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy viết tên nhạc cụ dân tộc Việt Nam mà em thích nhất trong các hình đã đánh dấu ở trên.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: