Câu 2 hát trang 29 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy ghi các sắc thái khác nhau (to, nhỏ, to dần, nhỏ dần) vào ô trống ở phía trên mỗi dòng nhạc (bài tập 1) và bài hát Bắc kim thang theo sắc thái mà em đã ghi.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: