Câu 2 nhạc cụ trang 27 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em hãy chọn các hình dán trai-en-gô dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu vận động và tự thể hiện.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: