VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 2 đọc nhạc trang 34 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em hãy chọn các hình dán kí hiệu nốt nhạc bàn tay Đô, Rê, Pha, Son, La, Đố dán vào ô trống để tạo hai mẫu 5 âm và tự thể hiện.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay tạo 2 âm mẫu 5 và thể hiện


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: