VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 1. Rộn ràng ngày mới VBT Âm nhạc 2 - Chân trời s..

Câu 3 nhạc cụ trang 5 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu và gõ thanh phách theo mẫu

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc tiết tấu kết hợp gõ phách (nếu có nhạc cụ), không thì có thể dùng tay 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: