Câu 3 nhạc cụ trang 31 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán trai-en-gô dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu gõ và tự thể hiện


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: