Câu 3 hát trang 30 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy tìm và khoanh trong ô chữ các từ có trong bài hát Bắc kim thang.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: