VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 3 đọc nhạc trang 34 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy vẽ màu, đọc và viết tên nốt nhạc theo mẫu sau:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Vẽ màu, đọc và viết tên nốt nhạc theo mẫu


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: