Câu 2 đọc nhạc trang 26 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em hãy đọc nhạc theo mẫu, sau đó khoanh vào các nốt khác nhau giữa hai câu nhạc.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: