Câu 2 nghe nhạc trang 21 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đánh dấu tích vào  trước hình ảnh phù hợp với tưởng tượng của em sau khi nghe tác phẩm Mùa xuân (Spring) của An-tô-ni-ô Vi-van-đi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Nghe tác phẩm và đánh dấu vào ô trống theo tưởng tượng của em


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: