VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 3. Vui bước tới trường VBT Âm nhạc 2 - Chân trời..

Câu 3 đọc nhạc trang 14 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay Đô, Rê, Mi, Pha, Son dán vào ô trống thích hợp để  tạo ra 2 mẫu 5 âm và thể hiện

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay dán vào ô thích hợp và thể hiện

Lời giải chi tiết


Thể hiện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: