VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 4. Thiên nhiên tươi đẹp VBT Âm nhạc 2 - Chân trờ..

Câu 2 đọc nhạc trang 18 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay Đô, Rê, Mi, Pha, Son dán vào ô trống thích hợp để  tạo ra 2 mẫu 5 âm và thể hiện

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay dán vào ô thích hợp và thể hiện

Lời giải chi tiết

Thể hiện


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: