Câu 2 khám phá trang 32 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em thích trò chơi dân gian nào nhất? Em hãy đánh dấu tích vào ô trống trước trì chơi em thích

□ a. chi chi chành chành

□ b. nhảy lò cò

□ c. kéo co


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: