VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 4 nhạc cụ trang 35 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán vận động cơ thể dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu vận động và tự thể hiện


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn hình dán vận động cơ thể để tạo mẫu gõ và tự thể hiện


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: