VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 1 khám phá trang 32 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy viết tên các trò chơi dân gian mà em biết dưới các hình sau:


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tên các trò chơi em biết 


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: