VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 7. Giai điệu quê hương VBT Âm nhạc 2 - Chân trời..

Câu 1 hát trang 29 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy điền những từ còn thiếu vào ô trống để hoàn thiện lời bài hát Bắc kim thang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nghe bài hát và điền từ còn thiếu 


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: