VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 4. Thiên nhiên tươi đẹp VBT Âm nhạc 2 - Chân trờ..

Câu 1 nhạc cụ trang 19 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đọc tiết tấu và gõ thanh phách theo mẫu

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và gõ phách theo mẫu

Lời giải chi tiết

Đọc và gõ phách

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: