Câu 4 khám phá trang 25 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy gõ các mẫu tiết tấu dưới đây bằng nhạc cụ mà em thích và đánh dấu tích vào ô trống trước mẫu tạo ra âm thanh chậm hơn.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: