Câu 1 đọc nhạc trang 26 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán kí hiệu nốt nhạc bàn tay Đố, La, Son, Mi, Rê, Đô dán vào ô trống, sau đó đọc nhạc theo mẫu tiết tấu.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dán ký hiệu nốt nhạc bàn tay vào ô trống sau đó đọc nhạc theo mẫu tiết tấu


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: