Câu 1 nghe nhạc trang 29 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoa rung reng là dân ca của dân tộc nào? Em hãy đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng

□ a. Dân tộc Cơ-ho

□ b. Dân tộc Ba-na

□ c. Dân tộc Ê-đê


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa

Lời giải chi tiết

Hoa rung reng là dân ca của dân tộc Ba-na

Chọn b.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: