VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 2. Nhịp điệu bạn bè VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 3 nhạc cụ trang 10 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy chọn các hình dán trống nhỏ dán vào ô trống thích hợp để tạo mẫu gõ và thể hiện

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh chọn các hình dán trống nhỏ vào ô trống  sau đó tạo mẫu và thể hiện 

Lời giải chi tiết


Thể hiện

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: