Vở bài tập âm nhạc lớp 2 chân trời sáng tạo Chủ đề 7. Giai điệu quê hương VBT Âm nhạc 2 - Chân trời..

Câu 2 nghe nhạc trang 29 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Em hãy thực hiện vận động (vỗ tay, vỗ đùi, giậm chân, bước đều,...)theo nhạc bài Hoa rung reng - dân ca Ba-na.

Đề bài

Em hãy thực hiện vận động (vỗ tay, vỗ đùi, giậm chân, bước đều,...)theo nhạc bài Hoa rung reng - dân ca Ba-na.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm