Câu 1 thường thức âm nhạc trang 27 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy viết số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào ô trống dưới các tranh theo đúng trình tự câu chuyện Khúc hát ru trên lưng mẹ và kể lại câu chuyện


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: