Câu 2 nhạc cụ trang 31 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy đọc lại mẫu tiết tấu trên và đệm cho bài Bắc kim thang bằng nhạc cụ mà em đã học.


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: