VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 8. Vui cùng âm nhạc VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sá..

Câu 1 hát trang 33 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy tìm đường đến biểu cảm phù hợp khi hát bài Em học nhạc


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm đường phù hợp


Lời giải chi tiết

Đi theo những khoảng trống của đường số 1


Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: