Câu 1 đọc nhạc trang 34 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy đọc tiết tấu và sau đó đọc nhạc theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay với mẫu sau:


Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: