VBT Âm nhạc lớp 2 - Chân trời sáng tạo Chủ đề 6. Lời ru yêu thương VBT Âm nhạc 2 - Chân trời s..

Câu 1 khám phá trang 24 VBT Âm nhạc 2 - Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy nối các hoạt động thể hiện sự nhanh - chậm trong các nhóm hình sau vào ô chữ thích hợp.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Nối hoạt động vào ô chữ thích hợp


Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: